SEM tilldelas kontrakt från ledande stationär motor-OEM för nästa generations tändsystem

SEM har tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av stationära gasmotorer för kraftproduktion och gaskompression. Avtalet omfattar utveckling och leverans av tändspolar och kontrollmoduler. Utvecklingsprojektet kommer att starta omgående och serieleveranser av systemen från SEM förväntas påbörjas under de nästkommande åren. Tom Gustavsson, VD för SEM AB; ”SEM har sedan början av 2000-talet varit […]

SEM och Scania i samarbete med Chalmers, Linköpings Universitet och Mistra Innovation – innovativ batteristyrning för framtidens elektrifierade fordon

För att motverka klimatförändringar och global uppvärmning måste utsläppen av växthusgaser minskas. Användning av batterier i fordon och för lagring av energi från sol- vind- och vågkraft är en nyckellösning. Batteripack av idag används inte till sin fulla kapacitet. SEM och Scania har startat ett omfattande samarbete med Chalmers och Linköpings Universitet. Samarbetet bygger på […]

Swedish Electromagnet Invest AB(publ) strategic alternatives

The Owners together with the Board has initiated a process to evaluate different strategic alternatives for the group. No firm decisions have been made, but such alternatives may include a broad range of options including, but not limited to, divestment or acquisitions, including a divestment of parts of or the entire group. For further information, […]

PhD student in Combustion Engines at Lund university

SEM and and KCFP Engine Research are setting up a joint project on combustion diagnostics using ion current measurements for improved control of gas engines leading to lower fuel consumption and emissions. Join the Combustion Engine Group at Lund University as PhD student and become the hub of this exciting project. Read more about the […]

SEM AB divesting its Laminova business to Think Automotive Ltd

Following SEM AB’s strategy of focusing on its applications within the field of coil technologies, SEM AB is divesting its Laminova business to Think Automotive Ltd. -Although the Laminova coolers are the best in the business, the cooling market shares little synergies with our focus areas, ignition systems, stators and sensors. Selling the Laminova business […]