Förändring i Swedish Electromagnet Invest AB (publ)’s styrelse.

Yana Augustsson har, på egen begäran, valt att lämna styrelsen i Swedish Electromagnet Invest AB (publ) och dess dotterbolag av personlig skäl.