SEM och Scania i samarbete med Chalmers, Linköpings Universitet och Mistra Innovation – innovativ batteristyrning för framtidens elektrifierade fordon

För att motverka klimatförändringar och global uppvärmning måste utsläppen av växthusgaser minskas. Användning av batterier i fordon och för lagring av energi från sol- vind- och vågkraft är en nyckellösning. Batteripack av idag används inte till sin fulla kapacitet. SEM och Scania har startat ett omfattande samarbete med Chalmers och Linköpings Universitet. Samarbetet bygger på innovationer som gör batteripack mer effektiva och klimatsmarta.

Tom Gustavsson, VD för SEM AB, ser positivt på framtiden:

– Vi är glada över att ha fått stöd från Mistra Innovation att finansiera projektet när vi satsar framåt på en expansiv marknad och utvecklar klimatsmarta produkter på teknikens framkant.

Dagens batteripack för elektrifiering begränsas av de svagaste cellerna. Minskade kostnader för kraftelektronik gör det möjligt att utveckla nya lösningar. Battericeller kan styras bättre så att varje cells fulla kapacitet kan utnyttjas och inte, som idag, begränsas av den svagaste cellen. Niklas Karpe, Sektionschef med ansvar för elektroniska styrsystem i Scania:

– Vi skall utveckla elektroniksystem för att styra battericellerna på ett nytt sätt. Samarbetsparterna Scania, SEM, Chalmers och Linköpings Universitet kompletterar varann på ett bra sätt och vi är ett starkt lag tillsammans.

Målet är att skapa flera förbättringar: Förbättrad prestanda, ökad livslängd, göra det möjligt att återanvända batteripack och lägre totalkostnad. Del av finansieringen kommer från MISTRA Innovation som stödjer mellanstora företag som SEM att utveckla miljövänliga innovationer till produkter. Med projektet fortsätter SEM att driva teknik på framkant med siktet inställt mot serieproducerade batteristyrsystem. Innovationerna kommer att bidra till en förbättrad miljö och produkterna kommer att erbjudas till en expansiv världsmarknad.

Frågor besvaras utav Tom Gustavsson
tom.gustavsson@sem.se
070 330 84 64.