Tom Gustavsson har efter 14 framgångsrika år i ledningen för SEM, beslutat avgå för att fortsätta sin karriär på annat håll

Tom Gustavsson har efter 14 framgångsrika år i ledningen för SEM, beslutat avgå för att fortsätta sin karriär på annat håll.
Styrelsen har utsett Christina (Tina) Hallin att ta över från Tom som CEO för gruppen och VD för SEM AB från och med den 1 januari 2021.
Tina Hallin är styrelseledamot i SEM sedan 2016. Hon är född i Huskvarna, uppvuxen i Trollhättan och har en civilingenjörsexamen inom elektro-/ elektronik från Chalmers. Hon har mer än 35 års erfarenhet av den tunga fordonsindustrin inom AB Volvo. Bland annat har hon haft ledande befattningar inom drivline- och fordonsutveckling samt försäljnings- och marknadsansvar för Volvo Lastvagnar i Kina och Indien. Nyligen verkade hon under fyra år i Kina, varav tre som Senior Vice President i DongFeng Commercial Vehicle’s verkställande ledning.
Styrelsen vill framföra sitt tack till Tom för hans bidrag under de gångna åren och önskar Tina lycka till i hennes viktiga uppdrag som ny VD och CEO för SEM.
Åmål 2020-10-19
Halvar Jonzon
Styrelsens Ordförande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Halvar Jonzon, Styrelseordförande
Tel: +46 70 663 65 67
E-mail: halvar.jonzon@procuritas.se

Om denna information
Denna information är insiderinformation som Swedish Electromagnet Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 15.40 CET.