SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 15 februari 2023 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet inklusive de föreslagna ändringarna är tillgängligt på Bolagets hemsida. SEM meddelar idag […]

SEM receives consent from the noteholders in the written procedure for its outstanding bond loan

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (the “Company” or “SEM”) initiated on 15 February 2023 a written procedure under its outstanding bond loan 2018/2022 with ISIN SE0011167600 (the “Bonds”) to request an extension of the maturity of the Bonds with two months (the “Written Procedure”). The notice of the Written Procedure including the proposed amendments are […]

SEM initierar ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden för sina obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att Bolaget idag harinitierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under sitt utestående obligationslån2018/2023 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) i syfte att begära innehavarnasgodkännande att förlänga löptiden för Obligationerna med två månader. Såsom meddelats avSEM i ett pressmeddelande daterat 11 november 2022 har SEM förhandlat en långsiktig lösningför […]

SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 18 januari 2023 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära en månads förlängning av löptiden för Obligationerna (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet inklusive de föreslagna ändringarna är tillgängligt på Bolagets hemsida. SEM meddelar idag […]

SEM initierar ett skriftligt förfarande för att begära en månads förlängning av löptiden för sina obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under sitt utestående obligationslån 2018/2023 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) i syfte att begära innehavarnas godkännande att förlänga löptiden för Obligationerna med en månad. Bolaget har med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent av […]

SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 14 november 2022 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna samt förkorta den minsta meddelarperioden för framtida obligationsinnehavarmöten och/eller skriftliga förfaranden till fem bankdagar (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det […]