SEM initierar ett skriftligt förfarande för att begära en månads förlängning av löptiden för sina obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under sitt utestående obligationslån 2018/2023 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) i syfte att begära innehavarnas godkännande att förlänga löptiden för Obligationerna med en månad. Bolaget har med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna), såsom meddelats av SEM i ett pressmeddelande daterat 11 november 2022, under en tid diskuterat en lösning och förhandlingarna har förts i god anda. Syftet med begäran om förlängning är således att erhålla ytterligare tid för parterna att slutföra förhandlingarna.

SEM har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 17 januari 2023. Meddelandet om Skriftligt Förfarande är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 23 januari 2023 och sista dag för röstning är den 30 januari 2023.

För frågor kring förslaget i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Pareto Securities AB, i egenskap av rådgivare till Bolaget med anledning av det Skriftliga Förfarandet: Att. Jonas Hellberg, +46 8 402 5110, epost: Jonas.Hellberg@paretosec.com.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Halvar Jonzon, styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 14:00 CET.