EXAMENSARBETE Elektroniksystem för klimatsmarta fordon

Inriktning: Elektronikkonstruktion, inbyggda system

Tidplan: Hösten 2023, Våren 2024 eller efter överenskommelse.

Tid/Omfattning: Två examensarbeten, 30 högskolepoäng (20 veckor) per student.

BAKGRUND

SEM AB utvecklar och producerar tändsystem till klimatsmarta förbränningsmotorer. Biobränsle har ofta varierande bränslekvalitet. För att optimera förbränningsmotorns prestanda behöver man mäta hur bränslet uppför sig och styra så att högsta möjliga verkningsgrad och prestanda kan uppnås. SEM är världsledande inom s.k. jonströmsteknik, där man mäter konduktiviteten i förbränningsgasen via tändstiftet, cykel för cykel, i varje cylinder. Hur man mäter och hur man bearbetar signalen är känd. Nu vill vi testa nästa steg – att integrera mätelektroniken i tändspolen, i stället för att ha den i en separat låda. Elektroniken måste konstrueras så att den är kostnadseffektiv och tål den krävande miljön i en tändspole med höga elektromagnetiska fält och vibrationer.

Vi söker två drivna och kreativa ex-jobbare som får uppdraget att bygga en prototyp och testa hur den fungerar på en biogasdriven klimatsmart motor.

MÅL OCH SYFTE/UPPGIFT

Utveckla och bygga en prototyptändspole med integrerad jonströmsmätning. Uppdraget är att:

  • Konstruera kompletterande elektronik och mjukvara för jonströmsmätning som integreras i en befintlig elektronikkonstruktion som finns i en tändspole
  • Bygga prototyper som går att använda på en motor
  • Testa och utvärdera prototypen både i laboratorium och på en biogasdriven lastbilsmotor

Projektet kan med fördel delas upp så att en x-jobbare tar huvudansvaret för utveckling och konstruktion av elektroniken, och den andra huvudansvaret för utveckling, integrering och test av ingående mjukvara.

KVALIFIKATIONSKRAV

Ingenjörsutbildning på master- eller bachelor-nivå, gärna med inriktning mot något av Elektro, Teknisk Fysik, Data eller Automation och mekatronik. Erfarenhet från elektronikkonstruktion och inbyggda system är en fördel. Du gillar att driva ditt projekt mot ett gemensamt mål och samarbeta.

PLACERING

SEM Förutvecklingsavdelning, Åmål eller på distans efter överenskommelse.

MER INFORMATION

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Jakob Ängeby, jakob.angeby@sem.se, 070-843 60 82.

Ansökan skickas via e-post till jakob.angeby@sem.se

Want to know more?

Jakob Ängeby
jakob.angeby@sem.se
070-843 60 82