SEM har varslat 14 anställda på grund av kraftiga neddragningar i större kunders beställningsprognoser för slutet av år 2019 och helåret 2020

SEM AB (”SEM”) har i dag och efter att ha informerat berörda fackförbund varslat 14 kollektivavtalsanslutna anställda för uppsägning vid tillverkningsenheten i Åmål där SEM även har sitt huvudkontor. SEM har inlett förhandlingar med IF Metall avseende varslet. Anledningen till varslet är arbetsbrist, eftersom SEM:s stora kunder i segmentet commercial vehicles kraftigt har dragit ned sina beställningsprognoser till SEM avseende slutet av år 2019 och helåret 2020.

Varslet till trots söker SEM medarbetare till Bolagets tjänstemannasida, eftersom SEM:s kundprojektverksamhet är större än någonsin. Fokus för detta arbete är utvecklingen av framtida produktplattformar och detta utvecklingsarbete fortsätter med oförminskad styrka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tom Gustavsson, verkställande direktör
Tel: +46 532 611 05
E-post: tom.gustavsson@sem.se

Om denna information
Denna information är insiderinformation som Swedish Electromagnet Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 11.25 CET.