MASTERSEXAMENSARBETE - Design och implementation av motorstyrsystemsimulator för demonstration av avancerade tändsystem

Inriktning: Mjukvaruutveckling inbyggda system, Förbränningsmotorreglering.

Tidplan: Våren 2023

Tid/Omfattning: 2 studerande, 30 högskolepoäng (20 veckor) per student

BAKGRUND

SEM AB designar och tillverkar tändsystem till förbränningsmotorer som drivs av alternativa bränslen såsom exempelvis vätgas och ammoniak. Tändsystemen skapar gnistor med variabel duration, gniststöm och tillgänglig tändspänning. Gnistkaraktäristik bestäms av det överordnade motorsystemet (ECU) för varje gnista individuellt beroende på motorns arbetspunkt och gnist- och förbränningsdiagnos från tändsystemet som utförs och kommuniceras för varje gnista och förbränning.

MÅL OCH SYFTE/UPPGIFT

Exjobbarna skall utveckla en ECU-simulator som skall innehålla funktionalitet för återkoppling av tändsystemets gnist- och förbränningsdiagnostik. Dessa funktioner skall designas och implementeras av exjobbarna. Exempel på funktionalitet som skall utvecklas:

  • Återkoppling av gnistans tillgängliga tändspänning baserat på cykel till cykel-estimat av tändstiftets slitage.
  • Återkoppling av tändtidpunkt baserat på estimat av förbränningshastigheten.
  • Återkoppling av gnistströmsamplitud baserat på gnistdiagnos som detekterar om gnistan har blåsts ut av turbulens i förbränningsrummet.
  • Återkoppling av tillgänglig tändspänning baserat på information om den tillgängliga tändspänningen har varit för låg för att skapa en gnista.

Som utvecklingsmiljö används ett tändsystem som rensas på applikationsmjukvara för att bereda plats för ECU-funktionaliteten. All kommunikation mellan tändsystemet och ECU-simulatorn sker via CAN.

ECU-simulatorn testas och demonstreras på en gasmotor för lastbilar i SEMs motorrigg i Åmål.

KVALIFIKATIONSKRAV

Som masters-student bör du ha en teknisk bakgrund inom programmering av inbyggda system, reglerteknik och gärna förbränningsmotorer.

PLACERING

SEMs utvecklingsavdelning, Åmål.

MER INFORMATION

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anders Johnsson, anders.johnsson@sem.se , 0706-287557

Ansökan skickas via e-post till anders.johnsson@sem.se

Want to know more?

Anders Johnsson
anders.johnsson@sem.se
0706-287557