EXAMENSARBETE - LCA på SEM-produkt

Inriktning: Miljö, Hållbarhet

Tidplan: Hösten 2023, Våren 2024 eller efter överenskommelse

Tid/Omfattning: 1-2 st studerande, 30 högskolepoäng (20 veckor) per student

BAKGRUND

Den växande medvetenheten om miljökonsekvenser i samband med tillverkning och användning av produkter i dagens samhälle har ökat och därmed även intresset för att utveckla metoder för att bättre förstå och minska dessa effekter. En av de tekniker som utvecklats för detta ändamål är livscykelanalys, LCA (Life Cycle Assessment). En LCA används för att identifiera produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Resultaten från en LCA-analys gör det möjligt att fatta beslut om förbättringar av nuvarande produkt och processer.

MÅL OCH SYFTE/UPPGIFT

Målet med detta examensarbete är att studera miljöpåverkan för en SEM-produkt och ta fram en kvalitativ LCA-modell som SEM kan tillämpa på sina produkter.

Syftet med livscykelanalysen är

  • Att identifiera lämplig produkt eller produktgrupp att genomföra LCA på.
  • Att öka SEMs kunskap om våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.
  • Att identifiera vilka faser av livscykeln som har störst miljöpåverkan (CO2-utsläpp, energianvändning, resurser, material etc).
  • Att skapa en metod och en mall som framöver kan användas för att utföra LCA-studier av liknande SEM-produkter.

KVALIFIKATIONSKRAV

Som student bör du ha en teknisk bakgrund med utbildning av livscykelanalyser. Du bör ha goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt.

PLACERING

Åmål eller på distans efter överenskommelse.

MER INFORMATION

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Miriam Björklund miriam.bjorklund@sem.se 070-309 77 13

Ansökan skickas via e-post till miriam.bjorklund@sem.se

Want to know more?

Miriam Björklund
miriam.bjorklund@sem.se
070-309 77 13