SEM initierar ett skriftligt förfarande för att begära två månaders förlängning av löptiden för sina obligationer

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelade den 11 november 2022 avsikten att initiera ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna samt förkorta den minsta meddelarperioden för framtida obligationsinnehavarmöten och/eller skriftliga förfaranden till fem bankdagar (det ”Skriftliga Förfarandet”).

SEM har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 11 november 2022. Meddelandet om Skriftligt Förfarande är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

SEM har emottagit åtagande att rösta för förslaget i det Skriftliga Förfarandet från innehavare som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp av Obligationerna.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 21 november 2022 och sista dag för röstning är den 1 december 2022.

För frågor kring förslaget i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Pareto Securities AB, i egenskap av rådgivare till Bolaget med anledning av det Skriftliga Förfarandet: Att. Jonas Hellberg, +46 8 402 5110, epost: Jonas.Hellberg@paretosec.com.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Halvar Jonzon, styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
christina.hallin@sem.se
+46 70 821 11 89

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl. 16:00 CET.