Magnus Hellström utsedd till ny VD i SEM bolagen den 7 augusti 2023

Styrelsen har beslutat att utse Magnus Hellström till ny VD för Swedish Electromagnet Invest AB(publ) med dotterbolag från och med den 7 augusti 2023. Magnus efterträder Christina Hallin som lämnar VD-uppdraget på egen begäran. Christina Hallin planeras bli omvald till bolagens styrelser även efter årets bolagsstämma som infaller den 26 maj.

Magnus Hellström är född 1978. Han har en civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköping 2005 samt en MBA från Blekinge Tekniska Högskola 2020. Magnus anställdes i SEM 2015 och är sedan 2018 bolagets utvecklingschef och medlem av ledningsgruppen. Magnus har tidigare varit anställd bl.a. hos Bosch och Daimler-Benz i Tyskland.

Christina Hallin är civilingenjör från Chalmers i Elektroteknik och styrelseledamot i SEM sedan 2016. Hon har varit bolagets VD sedan januari 2021. Utöver det fortsatta styrelseuppdraget i SEM-bolagen är Christina ledamot i styrelserna för Bulten AB och Norbit ASA.

Styrelsen vill framföra sitt tack till Christina för hennes bidrag under de gångna åren och önskar Magnus lycka till i hans viktiga uppdrag som ny VD och CEO för SEM-gruppen.

Åmål 2023-05-22
Halvar Jonzon
Styrelsens Ordförande

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Halvar Jonzon, Styrelseordförande
halvar.jonzon@telia.com
+46 70 663 65 67

Om denna information
Denna information är insiderinformation som Swedish Electromagnet Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2022 kl. 14:00 CEST.