Driftstörningar i IT-system

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) meddelar att koncernens IT-system påverkas av driftstörningar till följd av en incident hos vår IT-leverantör Tietoevry den 20 januari 2024. Driftstörningarna har bland annat påverkat Bolagets möjlighet att via EDI ställa ut leveransmeddelanden, fakturor och ta emot prognoser från kunder.

Vi arbetar för att få alla system i drift så snart som möjligt men det finns i dagsläget ingen prognos för när störningarna kommer vara fullt åtgärdade.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Magnus Hellström, CEO
magnus.hellstrom@sem.se
+46 73 056 11 55